Các phòng phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật)

+ Buổi sáng: 7:30 - 11:00

+ Buổi chiều: 14:00 - 17:00