SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


     Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2021

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của Trường được sử dụng Thư viện.

Điều 2: Đăng ký làm thẻ tại thư viện, xuất trình thẻ tại quầy mượn trả khi vào thư viện. Không sử dụng thẻ của người khác.

Điều 3: Bạn đọc đến Thư viện trang phục lịch sự, giữ trật tự, không mang đồ ăn, vật dụng dễ gây cháy nổ, không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, giữ vệ sinh chung.

Điều 4:  Để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Tự quản lý tiền, tư trang, giấy tờ cá nhân và các vật dụng có giá trị khác. Tuân thủ các chỉ dẫn của Thư viện

2.  THỜI GIAN PHỤC VỤ

          Điều 5: Thời gian phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu:

                     Buổi sáng: 7h30 - 11h00; Buổi chiều: 14h-17h;

 

3. QUY ĐỊNH MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU, SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Điều 6: Đọc tại chỗ: Số lượng không quá 2 tài liệu, làm thủ tục tại quầy mượn trả.

Điều 7. Quy định khi mượn tài liệu về nhà:

Đối tượng

Loại sách

Số lượng tối đa/ quyển

Thời hạn mượn tối đa/ ngày

Gia hạn / ngày

Học sinh

STK

3

14

7

SGK

14

90

0

Đội tuyển QG

STK

5

60

7

Cán bộ

- Giáo viên

SGK, SNV

14

270

0

STK

5

120

7

    (Ghi chú: STK = Sách tham khảo; SGK = Sách giáo khoa; SNV = Sách nghiệp vụ giáo viên)

Sách tra cứu, từ điển, sách chỉ có 1 bản, sách quý hiếm chỉ được đọc tại thư viện.

          Điều 8. Sử dụng thiết bị điện tử: chỉ sử dụng máy tính và đường truyền Internet cho mục đích tra cứu tài liệu, học tập và nghiên cứu.

4. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ PHẠT KHI VI PHẠM

Điều 9:  Hết thời hạn mượn, nếu muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn tại thư viện. (Nếu tái phạm 03 lần bạn đọc sẽ tạm ngưng sử dụng thư viện 1 tháng, 05 lần trở lên ngưng 1 năm học).

Điều 10: Nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài liệu bạn đọc sẽ bị xử lý như sau:

- Tìm mua đúng tài liệu đã mất trả cho Thư viện và phải nộp thêm 1 lần tiền bằng giá trị của tài liệu tại thời điểm nộp phạt.

- Trong trường hợp bạn đọc không tìm được tài liệu mất trên thị trường phát hành, tài liệu không còn phát hành thì bạn đọc phải nộp phạt số tiền gấp từ 02 đến 10 lần giá trị của tài liệu được định giá tại thời điểm nộp phạt.

 

5. QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN SỬ DỤNG TÀI LIỆU, TÀI SẢN, KHEN THƯỞNG

            Điều 11. Tài liệu của thư viện đều có thể được yêu cầu thu về trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện, Nhà trường.

            Điều 12. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang tài liệu; không sao chụp trái phép tài liệu. Khi muốn sao chụp tài liệu phải có sự đồng ý của thủ thư. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

   Điều 13. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của thư viện.

   Điều 14. Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

            Điều 15. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý với các hình thức sau: nhắc nhở, cảnh cáo; đình chỉ quyền sử dụng thư viện; bồi thường thiệt hại; thông báo về BGH Trường xử lý.        

   Điều 16. Khen thưởng tổ cộng tác viên hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ thư viện trong năm học, bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Thư viện.

  Điều 17. Thư viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau:

-         Hòm thư góp ý đặt tại Thư viện.

-         Trao đổi qua gmail : thuvienluongvantuy@gmail.com

                                                                                

         HIỆU TRƯỞNG