Thông báo về việc mở cửa phục vụ ngoài giờ tại Thư viện

  • 30/11/2021
  • 300

Nhằm tăng cường thời gian phục vụ bạn đọc, Thư viện Trường THPT

Chuyên Lương Văn Tụy xin thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và các

bạn học sinh về thời gian phục vụ ngoài giờ của Phòng đọc và Phòng mượn Thư

viện như sau:


Địa điểm Thời gian

Phòng đọc - tra cứu Thứ 2 đến Thứ 6 ( 19h00 - 22h00)


Phòng mượn Thứ 2 đến  Thứ 6 (19h00 – 21h00)


Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021

Trân trọng thông báo./.

  • Phạm Thị Tuyết Mai